Equips de feina

La comissió d'elaboració del pla tindrà l'ajuda de quatre equips de feina per proposar els objectius, indicadors i accions estratègiques de cadascun dels eixos clau i de suport.

Composició dels quatre equips de feina

Equip de Docència

L'equip de docència està format pels següents membres:

 1. Dra. Yolanda González Cid, vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau, coordinadora de l'equip
 2. Dr. Maurici Mus Amézquita, vicerector de Gestió i Política Acadèmica de Postgrau i Formació Permanent
 3. Dra. Carmen Touza Garma, vicerectora d'Estudiants
 4. Dr. Antoni Bordoy Fernández, vicerector de Personal Docent i Investigador
 5. Dr. Miquel F. Oliver Trobat, degà de la Facultat d'Educació
 6. Dra. Cristina Moreno Mulet, degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
 7. Dra. María Antonia Jiménez Cortés, vicedegana de la Facultat de Ciències
 8. Dr. Josep A. Pérez Castelló, director de la Unitat de Gestió dels Estudis de Grau
 9. Dr. Àngel Bujosa Bestard, director de la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau
 10. Dra. Dolors Forteza, directora de l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials
 11. Dra. Margalida Payeras Llodrà, directora del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
 12. Dra. Berta Paz Lourido, responsable del programa ApSUIB
 13. Sra. Maria Egea, representant dels estudiants
 14. Sr. Josep Maria Gilabert Flor, Servei d'Aplicacions i Serveis TIC
 15. Sra. Maria Jesús Mairata Creus, directora del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària
 16. Sra. Isabel Masiá Cuesta, cap d'àrea de Transparència
 17. Sra. Ruth Escribano Dengra, directora de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
 18. Sr. Ricardo Sagrera Gazeley, director del Servei de Relacions Internacionals
 19. Sra. Yolanda Serrano Moreno, Servei de Comunicació
 20. Sra. Jennifer Arcas Alou, Servei d'Identitat i Cultura Institucional

Equip de Recerca

L'equip de recerca està format pels següents membres:

 1. Dr. Víctor Homar Santaner, vicerector de Política Científica i Investigació, coordinador de l'equip
 2. Dr. Maurici Mus Amézquita, vicerector de Gestió i Política Acadèmica de Postgrau i Formació Permanent
 3. Dr. Antoni Bordoy Fernández, vicerector de Personal Docent i Investigador
 4. Dr. Emilio Hernández García, director de l'lnstitut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)
 5. Dr. Fèlix Grases Freixedas, director de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS)
 6. Dr. Jordi Llabrés Bordoy, en representació dels grups d'investigació
 7. Dra. Montserrat Rodríguez Delgado, directora de l'Àrea d'Investigació de la UIB
 8. Dr. Carles Bona Garcia, director del Departament de Física
 9. Dra. Maria Margalida Pons Jaume, subdirectora del departament de Filologia Catalana i Lingüística General
 10. Dra. Ana María Rodríguez Guerrero, directora de l'Escola de Doctorat
 11. Dra. Marta Marcos Moreno, Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic
 12. Sr. Juan Espina de la Portilla, director del Servei de Documentació i Arxiu
 13. Sr. Guillem Coll, representant dels estudiants
 14. Sr. Xavier Pons Pons, director del Servei d'Infraestructures TIC
 15. Sra. Maria Jesús Mairata Creus, directora del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària
 16. Sra. Isabel Masiá Cuesta, cap d'àrea de Transparència
 17. Sr. Álex González Martínez, tècnic de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
 18. Sr. Ricardo Sagrera Gazeley, director del Servei de Relacions Internacionals
 19. Sr. Andreu Perelló Ferrando, Servei de Comunicació
 20. Sra. Cristina López-Polín Hernanz, directora del Servei d'Identitat i Cultura Institucional

 

Equip de Transferència i Cultura

L'equip de transferència i cultura està format pels següents membres:

 1. Dra. Lorenza Carrasco Martorell, vicerectora d'Innovació i Transformació Digital, coordinadora de l'equip
 2. Dra. M. Magdalena Brotons Capó, vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta
 3. Sr. Luis Vegas Alonso, director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
 4. Sra. Bàrbara Obrador Rosselló, directora del Servei d'Activitats Culturals
 5. Sr. Antoni Morro Prats, director de l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació
 6. Sr. Enric Culat Pascual, cap de la Unitat de Divulgació i Cultura Científica
 7. Dra. Marta Monjo Cabrer, en representació dels grups d'investigació 
 8. Dr. José Mariano Escalona Lorenzo, director de l'Institut d'Investigacions Agroalimentàries i d'Economia de l'Aigua
 9. Dr. Andreu Palou Oliver, director del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia
 10. Dr. Damià Gomis Bosch, director del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic
 11. Dr. Jesús Revelles Esquirol, vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres
 12. Sra. Marta Macias Borràs, directora del Servei de Biblioteca
 13. Sra. Maria Egea, representant dels estudiants
 14. Sr. Miquel Àngel Garcies Salom, Servei d'Aplicacions i Serveis TIC
 15. Sra. Maria Jesús Mairata Creus, directora del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària
 16. Sra. Isabel Masiá Cuesta, cap d'àrea de Transparència
 17. Sr. Álex González Martínez, tècnic de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
 18. Sr. Ricardo Sagrera Gazeley, director del Servei de Relacions Internacionals
 19. Sr. Andreu Perelló Ferrando, Servei de Comunicació
 20. Sra. Jennifer Arcas Alou, Servei d'Identitat i Cultura Institucional

Equip de Gestió

L'equip de gestió està format pels següents membres:

 1. Dr. Adrià Muntaner Mas, vicerector de Campus i Universitat Saludable, coordinador de l'equip
 2. Dr. Carles Mulet Forteza, vicerector d'Economia i Infraestructures
 3. Dra. Irene Nadal Gómez, Secretària General
 4. Sra. Consolación Hernández Guerra, Gerenta
 5. Sra. Irene Vich Picornell, cap del Servei de Recursos Humans
 6. Sra. Patricia Molina Gil, tècnica de l'Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
 7. Dra. Elena Sureda Demeulemeester, directora del Servei de Prevenció
 8. Dr. Antoni Arbona Nadal, en representació del Consell de Gerència
 9. Sr. Benito Mas Gracia, cap del Servei Tècnic i d'Infraestructures
 10. Dr. Bartomeu Serra Cifre, SmartUIB
 11. Dr. Pau de Vílchez Moragues, subdirector del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic
 12. Sra. Núria Brunet Monserrat, Vicerectorat de Campus i Universitat Saludable
 13. Sra. Maria Egea, representant dels estudiants
 14. Sr. Jaume Prohens Vadell, director del Servei d'Aplicacions i Serveis TIC
 15. Sra. Maria Jesús Mairata Creus, directora del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària
 16. Sra. Isabel Masiá Cuesta, cap d'àrea de Transparència
 17. Sra. Ruth Escribano Dengra, directora de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
 18. Sra. Bàrbara Ordinas Oliver, Servei de Relacions Internacionals
 19. Sra. Yolanda Serrano Moreno, Servei de Comunicació
 20. Sra. Cristina López-Polín Hernanz, directora del Servei d'Identitat i Cultura Institucional