Som

La nostra identitat i el nostre tarannà (allò que som) estan definits en la nostra missió d'avui, en els nostres valors i en la visió futura de nosaltres mateixos. Tres facetes com missió, visió i valors són el marc inspirador de les nostres accions i, per tant, de la nostra estratègia.

Missió

La missió de la Universitat de les Illes Balears, com a institució pública, és el desenvolupament integral humà i el progrés econòmic i social sostenible mitjançant l'estudi, la docència, la recerca, la innovació, la transferència i la difusió del coneixement científic i la cultura, des de l'arrelament a les Illes Balears i l'obertura universal al món.

Visió

Una universitat d'excel·lència en la generació i transferència de coneixement científic i cultura, i en la formació al llarg de la vida, per esdevenir un centre de referència per al desenvolupament humà sobre la base de la curiositat i el pensament lliure, innovador i crític.

Una universitat que, com a agent de transformació social, promogui el progrés basat en el coneixement científic i la innovació, sostenible socialment, ambientalment i econòmicament.

Una universitat generadora i captadora del talent, que fomenti l'esperit emprenedor i sigui referent de bon govern, transparència, eficiència en la gestió dels recursos, responsabilitat social, igualtat, diversitat, flexibilitat, inclusivitat i participació.

Una universitat responsable i compromesa amb les persones que la integren, la societat de les Illes Balears i la resta del món, amb projecció i reconeixement internacional però arrelada en el territori i la cultura propis.

Una universitat propera i atenta a les necessitats i demandes socials, que hi respongui de manera innovadora i àgil, contribuint a l'ocupabilitat i al desenvolupament econòmic i social.

Valors

Valors fonamentals 

   • Drets humans: respecte, tolerància, igualtat, dignitat, accessibilitat, justícia, salut​, pau, inclusió i llibertat d'expressió.
   • Compromís acadèmic: coneixement científic, llibertat acadèmica, pensament crític, innovació, independència i internacionalització.
   • Bon govern: integritat, transparència, mèrit i capacitat, vocació de servei públic, adaptabilitat, flexibilitat​, democràcia i participació.

Valors propis 

   • Excel·lènciaaconseguir la màxima qualitat en els àmbits de docència, recerca, transferència, cultura i gestió. Es manifesta en forma de rigor, exigència i millora contínua.
   • Compromís social: fomentar el desenvolupament personal i professional de la comunitat universitària com a oportunitat de progrés social i econòmic. Es manifesta promovent la ciutadania activa, crítica i participativa, els estils de vida saludables, la cooperació i la solidaritat, i els vincles amb la societat.
   • Pluralitat com a : entendre la diversitat com un valor enriquidor en qualsevol àmbit universitari. Es manifesta en forma d'inclusió, oportunitat, acceptació i convivència.​
   • Sostenibilitat: cobrir necessitats ambientals, econòmiques i socials actuals sense comprometre les futures. Es manifesta comeficiència, conservació, durabilitat i equitat.
   • Arrelament en el territori: reconèixer i prear el patrimoni natural, històric i cultural propi de la nostra comunitat com a base de la projecció internacional de la UIB. Es manifesta assumint els reptes i oportunitats de la nostra insularitat mediterrània, preservant i promovent la llengua i la cultura de les Illes Balears en el context global.