Com

Per elaborar un pla estratègic és necessari que grups de persones facin feina amb les eines adequades. En definitiva necessitam dos components: persones i eines.

Execució

L'execució del Pla estratègic consisteix a dur a terme les accions previstes encaminades a assolir els seus objectius.