Normativa

    • Es nomenen els integrants de la comissió d'elaboració i seguiment del Pla estratègic de la Universitat de les Illes Balears.