Projecció institucional

La projecció de la institució fa referència a la comunicació exterior, la imatge i el posicionament en els rànquings. En aquest eix es troba l'aspecte tan important de la internacionalització de la UIB.

Aquest eix és transversal i, per tant, els seus objectius estratègics es materialitzaran en accions concretes en la docència, en la recerca, en la transferència i en la gestió.

Unitats de referència:

A més, cal tenir present el portal de Transparència.