Docència

L'eix de docència inclou totes les activitats relacionades amb els processos d'ensenyament i aprenentatge en els estudis oficials i propis. Per elaborar els objectius estratègics i les accions vinculades a aquest eix, hi haurà un equip de treball.

Indicadors bàsics

La UIB té una oferta d'estudis de:

El volum d'alumnat és de 19.239, distribuït de la forma següent:

11.389 alumnes de grau en centres propis de la UIB
 758 alumnes de grau en centres adscrits a la UIB
 1.398 alumnes de màster
925 alumnes de doctorat
 14.470 alumnes d'estudis oficials
  
69  alumnes d'estudis propis de grau
1.109  alumnes d'estudis propis de postgrau
504  alumnes de programes de mobilitat entrants
1.176  alumnes de la Universitat Oberta per a Majors (UOM)
114  alumnes de cursos del Servei Lingüístic
1.701  alumnes del Servei d'Activitats Culturals (SAC)
96  alumnes d'altres tipus de docència
4.769  alumnes d'altres ensenyaments

 

El volum de personal docent és de 1.696, distribuït de la forma següent:

 

150 catedràtics
319 titulars
201 contractats doctors
27 ajudants doctors
48 ajudants
918 associats
27 altres categories
 1.696 PDI

 

Els indicadors mostrats en aquesta pàgina tenen data de referència el 15 de març de 2022 i són únicament per donar una idea de l’ordre de magnitud. Per a consultar les dades oficials cal visitar el portal de transparència

 

Unitats relacionades

Les estructures que donen suport a la docència són:

Per una banda, els centres docents: facultats i escoles, el Centre d'Estudis de Postgrau i l'Escola de Doctorat.

Per altra banda, les unitats administratives relacionades amb la docència són:

Per altra banda, sobre la docència no oficial (estudis propis), les estructures principals són: