Transferčncia

L'eix de transferència i cultura fa referència a com es reverteixen en la societat els nous coneixements.

Hi ha moltes formes de transferir coneixements a la societat: divulgació, activitats culturals, cursos, patents, col·laboració amb empreses, etc.

Indicadors bàsics

El volum d'activitats culturals dutes a terme al Servei d'Activitats Culturals és de 139, distribuïdes de la forma següent:

16  a l'Aula d'art
60  a l'Aula de cinema
2  a l'Aula de debat
16  a l'Aula de lletres
16  a l'Aula de música
 6  a l'Aula de teatre
16  de formació complementària
7  cursos de preparació al grau
 139  activitats culturals

 

En aquestes activitats han participat 7.648 assistents i 287 agents.

També s'han fet diferents jornades, conferències i concursos amb la participació de 1.253 assistents i 103 agents.

 

Els indicadors mostrats en aquesta pàgina tenen data de referència el 15 de juny de 2022 i són únicament per donar una idea de l'ordre de magnitud. Per a consultar les dades oficials cal visitar el portal de transparència

Unitats relacionades