Innovació i digitalització

L'eix de digitalització fa referència a tot allò que sigui digital i, per tant, a les tecnologies de la informació i de les comunicacions.

Igual que els altres eixos transversals, els seus objectius estratègics es materialitzaran en accions concretes en la docència, en la investigació, en la transferència i en la gestió.

Les unitats de referència són: