Gestió

L'eix de gestió és un eix que inclou les activitats de suport als processos clau de la institució (la docència, la recerca i la transferència de coneixement). Aquest és un eix ample en temàtiques, ja que abasta en sentit ampli la gestió de recursos humans, el model econòmic i les infraestructures.