Gestió

L'eix de gestió és un eix que inclou les activitats de suport als processos clau de la institució (la docència, la recerca i la transferència de coneixement). Aquest és un eix ample en temàtiques, ja que abasta en sentit ampli la gestió de recursos humans, el model econòmic i les infraestructures.

Indicadors bàsics

Hi ha 682 membres del personal d'administració i serveis.

 

Els indicadors mostrats en aquesta pàgina tenen data de referència el 31 de desembre de 2021 i són únicament per donar una idea de l’ordre de magnitud. Per a consultar les dades oficials cal visitar el portal de transparència

Unitats relacionades