Participa-hi

El Pla estratègic és, per damunt de tot, participatiu. Pot ser que no sigui excel·lent metodològicament, pot ser que la redacció no sigui perfecta, però serà el pla elaborat per tothom.

Els mecanismes de participació de la comunitat en l'elaboració del pla són:

  1. Participació dels representants legals de professors, alumnes i personal d'administració i serveis en la comissió d'elaboració i en els equips de treball.
  2. Informe de resultats de l'enquesta de participació a tota la comunitat universitària.
  3. Bústia de suggeriments.
  4. Exposició pública del document del Pla estratègic elaborat, abans d'aprovar-lo.

També podeu contactar amb l'Oficina de Planificació Estratègica.