Recerca

L'eix de recerca inclou totes les activitats relacionades amb la investigació.

Indicadors bàsics

La UIB té 150 grups de recerca repartits en 18 àrees classificades per l'Agència Estatal d'Investigació.

Ara mateix, la UIB té 20 projectes d'investigació europeus vigents i 66 de nacionals o locals.

El volum de personal docent i investigador és de 778, distribuït de la forma següent:

150 catedràtics
319 titulars
201 contractats doctors
27 ajudants doctors
48 ajudants
27 altres categories
 778 PDI

El volum de personal dedicat exclusivament a la investigació és de 200, distribuït de la forma següent:

96 predoctorals
5 al programa Beatriz Galindo
 3 al programa Juan de la Cierva
12 al programa María de Maeztu
7 al programa Ramon y Cajal
77 a altres programes
 200 investigadors

El volumn de personal de suport a la investigació és de 70.

 

Els indicadors mostrats en aquesta pàgina tenen data de referència el 31 de desembre de 2021 i són únicament per donar una idea de l’ordre de magnitud. Per a consultar les dades oficials cal visitar el portal de transparència

Unitats relacionades