Compromís social

L'eix del compromís social és tot allò que afecta les persones: la igualtat de gènere, la inclusió social, la cooperació internacional, la sostenibilitat, l'ocupabilitat i, en general, tots els aspectes relacionats amb la responsabilitat social de la institució cap a la comunitat universitària.

Aquest eix és transversal. Els objectius estratègics d'aquest eix es materialitzaran en accions concretes en la docència, en la recerca, en la transferència i en la gestió.

Unitats de referència: