Oficina de Planificació Estratègica

L'Oficina de Planificació Estratègica és una unitat creada el 23 de febrer de 2022 amb una visió innovadora i dinàmica, i amb la missió de donar suport, assistència tècnica i assessorament als òrgans de govern (i especialment al Consell de Direcció mitjançant el vicerector amb competències de planificació) en els processos de presa de decisió i de planificació estratègica de la Universitat.

Missió

Donar suport, assistència tècnica i assessorament als òrgans de govern (i especialment al Consell de Direcció mitjançant el vicerector amb competències de planificació) en els processos de presa de decisió i de planificació estratègica de la Universitat.

Visió

Unitat innovadora i dinàmica catalitzadora del canvi cap a un govern dirigit per dades.

Valors

 • Professionalitat, entesa com una manera de fer amb serietat, perícia, honestedat, aplicació i eficàcia.
 • Qualitat, com una cerca contínua de l'excel·lència.

Funcions

 1. Coordinar l’elaboració del Pla estratègic de la UIB i fer-ne la difusió i el seguiment.
 2. Gestionar la governança de la cartera de projectes institucionals.
 3. Gestionar el posicionament institucional.
 4. Coordinar les dades i estadístiques oficials i pròpies.
 5. Facilitar les dades necessàries per al Portal de transparència en coordinació amb la Comissió de Transparència.
 6. Donar suport a la presa de decisions basades en dades.

Qui som?

 • Francisco J. Bastida López, director de l'Oficina
 • María Ascensión Tapia Moreno, responsable de Dades Institucionals
 • Miguel Ángel Moreno Jiménez, responsable de Qualitat
 • Liberto Macías González
 • Maria Asunción Pou Puigserver
 • Catalina Vidal Verger

Ubicació i contacte

L'oficina està ubicada en els despatxos 2 i 4 de la primera planta de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda del campus universitari.
Per contactar amb l'oficina, feu servir el següent formulari de contacte.